WORK IN PROGRESS

‘We letten op elkaar’

Veiligheid op de Gemini-manier

Twee weken na financial close kwam Jed Mawson bij het Gemini-team. Sindsdien heeft hij twee voorspoedige jaren achter de rug. Door de week woont hij in een appartement in Amsterdam, zijn home away from home dat zich in North Yokshire, UK bevindt. ‘Ik vind het fijn om onderdeel van de stad te zijn. Je krijgt mee hoe mensen denken en doen, door met het openbaar vervoer te reizen en boodschappen te doen in de buurtsupermarkt. Dit is een andere cultuur en op deze manier leer je daar veel over. En dat komt ook goed van pas wanneer je werkt in het Gemini-team. Dit is mijn eerste Nederlandse windproject en de eerste Nederlandse organisatie waarin ik mag werken.’

 

‘Het gaat erom dat

mensen zich goed voelen in de omgeving waarin ze werken.’

 

Bij andere offshore windparken deed Jed al de nodige ervaring op met operations & maintenance. Toen hij instapte ging de daadwerkelijk bouw van Gemini net van start – op volle snelheid. ‘Een project van deze omvang was niet nieuw voor mij. Ik heb op andere Noordzee-parken gewerkt, dicht in de buurt van Gemini. In 2010 werkte ik voor Siemens, ook rond operations & maintenance, dus die onderneming was evenmin nieuw voor mij. Dat kwam goed van pas aangezien Siemens een van onze grote contractors is.’

 

Hoofd en hart

De basisprincipes van alle Health & Safety-procedures gelden ook voor Gemini: ‘Zorg ervoor dat mensen niet gevaar lopen op hun werkplek en dat ze gezond blijven. Dat is de algemene doelstelling.’ Vanuit dat vertrekpunt zijn er specifieke eisen die worden gesteld omdat het windpark offshore wordt gebouwd. ‘Je krijgt te maken met overleven op zee, werken op hoogte, reddingsopties en brandrisico’s. Op al die aspecten moeten onze mensen de goede kwalificaties hebben. Zonder die knowhow kun je daar niet werken. Health & Safety moet in het hoofd en het hart zitten, door de hele organisatie heen. Het gaat om de mindset om honderd procent veilig te zijn. Dat geldt voor ons, maar ook voor onze contractors. Iedereen moet op die manier denken.’

Met het besef dat Gemini zijn eerste Nederlandse windpark is, is Mawson tevreden over de voortgang. ‘We werken in een goede sfeer en verstandhouding. De samenwerking is goed, we hebben een gezamenlijk idee van waar we naar toe gaan met Gemini. Onze contractors waarderen de nadruk die wij op veiligheid leggen. We worden gedreven door dezelfde ambitie: een veilig project realiseren.’

Jed Mawson is de HSSE Engineer van Gemini. Verantwoordelijk voor Health, Safety, Security en Environment. Van veiligheid tot en met het milieu dus. Een belangrijk package, aangezien de Noordzee een onherbergzame werkplek kan zijn. We vragen hem naar veiligheid in de dagelijkse Gemini-operatie. ‘Door de hele organisatie heen is onze mindset erop gericht iedereen veilig te laten zijn.’

Eigen keuze

Op het moment dat een transportschip uit de Eemshaven vertrekt, op weg naar het windpark, staat het welzijn en de gezondheid van de werkers op het netvlies – om daar te blijven tot en met de terugkeer. Jed legt uit: ‘Vanaf het moment dat we de wal verlaten tot onze terugkomst bestaat de mogelijkheid dat mensen iets overkomt. Tijdens de reis zelf, omdat de zee ruig is of wanneer er een noodsituatie is met het schip zelf. En wanneer we dan aankomen bij het park kunnen er ook allerlei dingen gebeuren. In de overstap op de turbine, maar ook daarbinnen in de transition piece.’ Essentieel is het respect voor het welbevinden van ieder individu: ‘Als iemand bijvoorbeeld zeeziek is, gaan we die persoon niet dwingen aan het werk te gaan. We laten de beslissing bij hem; op die manier blijft het eigenaarschap bij de medewerkers – te allen tijde. Ze hebben een eigen keuze over hun eigen veiligheid en wij respecteren dat. Niet voor niets is “safe by choice” een van de Gemini-slogans.’

Een ander sleutelbegrip is het vertrouwen dat de teams meekrijgen die aan het werk gaan. ‘Wij zijn niet aanwezig ter plekke om voortdurend toezicht te houden. We hebben bijvoorbeeld ook geen camera’s in de turbines geplaatst. Vanuit het vertrouwen dat we hebben zou dat ook geen goede zaak zijn. Het gaat erom dat mensen zich goed voelen in de omgeving waarin ze werken en dat ze weten wat ze moeten doen wanneer iets fout gaat. Onze taak is het om mensen zelfvertrouwen te geven: naar zichzelf en naar de anderen in het team. Bij Gemini letten we op elkaar.’

 

Radiocontact

Met moderne technieken wordt deze manier van werken ondersteund. Bijvoorbeeld: op ieder moment weten waar alle teams en medewerkers zich bevinden. Van vitaal belang in deze omgeving: ‘We gebruiken radiocontact om zeker te weten dat iedereen begint met een klus en deze ook weer heeft afgerond en daarna de turbine verlaat. Daarnaast is ons systeem van work permits heel belangrijk. Zowel aan de wal als offshore begint niemand op een Gemini-locatie te werken zonder formele toestemming.

 

‘Veiligheid bij Gemini is een teamprestatie, een collectief goed.’

 

De permits worden iedere dag vernieuwd en digitaal door ons verstrekt. Ze beschrijven waar mensen zich die dag mogen ophouden en wat ze daar doen. Ik kan wel zeggen dat dit de grootste verandering was die we bij onze contractors hebben neergelegd. Een uitdaging, maar nu iedereen ziet dat het werkt is niet langer een punt van discussie. Het bewijs is daar.’

 

Collectief goed

Hoewel Jed dus niet fysiek aanwezig is om over iedereen te waken, krijgt hij wel dagelijks nuttige feedback door zogenoemde veiligheidsobservaties. ‘Op die manier laten de contractors ons weten wat hun ervaringen zijn, ongeacht of ze positief zijn of negatief. Wij moedigen dit vanuit Gemini aan door maandelijks veilig geleverd werk te belonen. Niet op een individueel niveau, maar voor iedereen – op de basis van inclusiviteit, iedereen hoort erbij. Dus als er geen incidenten of ongelukken zijn en het aantal observaties ligt op een goed niveau, dan belonen we het hele team. Veiligheid bij Gemini is een teamprestatie, een collectief goed.’

De lessons learned van deze fase gaan niet verloren terwijl Gemini steeds verder wordt gerealiseerd, zo verzekert Mawson ons. ‘Naarmate meer en meer turbines worden geïnstalleerd, wordt Gemini als bouwproject inderdaad kleiner. De operations & maintenance neemt echter toe in belang. Het is onze taak om, achter de schermen bij de hele operatie, om ervoor te zorgen dat de continuïteit wordt gewaarborgd. Ook in de volgende fase blijven er risico’s bestaan. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de kennis op zo’n manier wordt doorgegeven dat het windpark ook de komende 25 jaar een veilige werkplek blijft.’

 

Gezondheid, veiligheid en milieu bij Gemini: een van de rode draden in de

hele operatie. Zowel aan land als op zee staat het welzijn van alle

medewerkers voorop. Zij letten op zichzelf en op elkaar. Een belangrijke

teamprestatie en een collectief goed.

 

Afmelden | Contact

 

Aanmelden