DE SHAREHOLDERS

Wim van Lieshout, CEO van HVC

‘Ambitie 2020 komt dichterbij door Gemini’

Gemini is het tweede windpark op zee waarin HVC deelneemt. Hoe komt een van oorsprong afvalenergiebedrijf, dat eigendom is van gemeenten en waterschappen, offshore terecht? CEO Wim van Lieshout legt uit dat duurzame energie steeds belangrijker wordt, ook voor lokale overheden. ‘Met de opbrengst van Gemini kunnen onze aandeelhouders hun duurzaamheidsambities uitstekend realiseren.

Hij is bezig aan zijn laatste maanden als algemeen directeur bij HVC, maar Wim van Lieshout geeft nog graag zijn visie op de betekenis van Gemini voor zijn onderneming. Hij neemt ons een kleine tien jaar mee terug in de tijd: ‘In 2008 hebben we de keuze gemaakt om in de duurzame energie te gaan, op verzoek van een aantal aandeelhouders. Met name gemeenten vonden er meer gedaan moest worden om de klimaatverandering tegen te gaan. Zij constateerden lokaal dat bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen wel helpt, maar getalsmatig toch niet erg opschiet.’ Daarop besloot HVC de mogelijkheden van meer grootschalige projecten te onderzoeken. ‘We zijn begonnen met een windpark op de Noordzee en een groot zonnepark in Duitsland. Dat leverde in die tijd de nodige publiciteit op in Nederland. Om die reden zijn we ook gevraagd of we mee wilden doen met Gemini. Dat was eind 2010, net op het moment dat een aantal waterschappen zich als aandeelhouders aansloten bij HVC. Ook zij gaven aan geïnteresseerd te zijn in duurzame energie.’

 

Nederlandse inbreng

De deelname van HVC, dat groot is geworden als afval, grondstoffen en duurzame energie  bedrijf in Noord-Holland, aan Gemini is tweevoudig, zo legt Van Lieshout uit. ‘We participeren als aandeelhouder en nemen daarnaast ook stroom af. Delta levert 15 procent aan groene stroom door. We hebben al 10 jaar zelf een eigen energiebedrijf, dat elektriciteit levert aan onze aandeelhouders, maar ook aan inwoners. Daarnaast brengen we onze expertise aan. Als “handelaar” in stroom zijn we de counterpart van Delta en ook rond vergunningen hebben we veel kennis. We voeren ook het nodige overleg met Tennet.’

 

‘We participeren

als aandeelhouder en nemen

daarnaast ook stroom af’.

 

Aangezien NPI nieuw is op de Nederlandse markt en Siemens vanuit Londen opereert zorgt HVC samen met Van Oord voor de Nederlandse couleur locale, aldus Van Lieshout. ‘Als er iets op zijn Nederlands gepolderd moet worden dan is het handig om er ook bedrijven bij te hebben die hier de weg kennen.’

 

Klus afmaken

De meerwaarde voor de aandeelhouders van HVC schuilt naast het rendement en de opgewekte stroom ook in de bijdrage aan een duurzame wereld. Van Lieshout over dit aspect: ‘De groencertificaten die we hiermee binnenhalen kunnen we doorgeven aan gemeenten; zij kunnen de behaalde CO₂-besparing “inboeken” op de realisatie van hun duurzaamheidsambitie. Zeker voor gemeenten die zelf bijvoorbeeld geen windmolens op het land kunnen plaatsen is dat aantrekkelijk. Door mee te doen in een windpark op zee halen zij toch hun milieudoelstelling.’ Of de aandeelhouders van HVC na de oplevering van Gemini ook doorgaan op deze ingeslagen weg moet nog worden bezien: ‘Dat is iets waar mijn opvolger mee aan de slag mag gaan. We maken eerst deze klus af, hebben we gezegd. Het resultaat kan in zichzelf leiden tot nieuwe initiatieven, maar er zijn ook gemeenten die al gezegd hebben duurzame energieopwekking dichter bij huis te willen zoeken. Bijvoorbeeld met kleinschalige zonneparken of warmteprojecten. Volgend jaar komt het moment van de opening van Gemini, laat het project zich dan maar bewijzen. Ikzelf kijk daar overigens wel reikhalzend naar uit; het lijkt me geweldig om te zien dat het allemaal werkt. Eén ding is duidelijk: de urgentie blijft groot om het Energieakkoord te realiseren en het Rijk zet – heel slim – vol in op offshore wind. Daar kunnen gemeenten en waterschappen in meedoen, als ze dat willen.’

 

Steun van wethouders

Zelf had Van Lieshout de ontwikkeling van Gemini in ieder geval niet willen missen: ‘In het begin was het natuurlijk best wel roerig, in de fase dat we een hoofdinvesteerder zochten om het project van de grond te trekken. Maar avontuurlijk was het daarmee ook. Tot aan de financial close hebben we allemaal – ieder vanuit een eigen rol – er hard voor geknokt. De eendracht was groot. Daarbij helpt het om een Canadees bedrijf als shareholder te hebben: zakelijk fair, faciliterend naar de minderheidsaandeelhouders en met een goed luisterend oor.

 

‘Volgend jaar is de opening

van Gemini, laat het project zich

dan maar bewijzen’.

 

Daarnaast Van Oord die het geheel aan elkaar geknoopt heeft: ik ben onder de indruk daarvan. En dan Siemens: een groot concern, dat als het eenmaal op de rails heeft ook in geweldig tempo doorpakt.’ Wat Wim van Lieshout verder het meeste zal bijblijven is de steun die hij van gemeentebestuurders heeft ervaren: ‘In diverse gemeenteraden werden natuurlijk vragen gesteld over dit project. Toch is men collectief achter HVC en de betrokkenheid bij Gemini blijven staan. Er is ons de rust gegund om het tot een goed einde te brengen.’ Tot slot, zijn eigen toekomst? ‘Ik ga voor mezelf beginnen. Projecten ontwikkelen, dat geeft mij toch de meeste voldoening. Na 11 jaar is het mooi en gezond moment om te wisselen.’

 

 

Afmelden | Contact

 

Aanmelden