VROUW IN DE CIVIELE BOUW

Een echte Van Oord-er, zo mag je Didi te Gussinklo Ohmann wel noemen. Ze begon na haar studie Civiele Techniek in 1999 als uitvoerder en is niet meer weggegaan. Inmiddels is ze Projectdirecteur voor Gemini en staat ze aan het hoofd van een indrukwekkende operatie. Met op het hoogtepunt in 2015 zo’n 800 medewerkers aan het werk, binnen en buiten. Hoe kijkt Didi terug op vijf intensieve jaren?

Didi te Gussinklo Ohmann

over Gemini

‘Ik was er vanaf de eerste dag bij betrokken’, zo begint Didi haar persoonlijke reconstructie. ‘Van Oord werd benaderd met de vraag of we mee wilden werken aan een windpark van 600 mW in de Noordzee – that’s it. Met een blanco vel papier en een klein groepje enthousiaste mensen zijn we aan het werk gegaan. De insteek was het technisch en financieel haalbaar maken van het project en hoe kunnen we dat bereiken?’ Terugkijkend was het een mooie start: ‘Een aanpak als deze geeft veel vrijheden. Tegelijkertijd is de druk hoog. Ondanks dat er in het begin best wel kritiek en scepsis was in de buitenwereld over de haalbaarheid van het project, hebben de projectteams van Gemini en Van Oord er altijd vertrouwen in gehouden. Het is goed om enkele kartrekkers te hebben, die zo’n traject van een lange adem aan durven gaan.’

 

Fijne formule

De jaren voor Financial Close waren allesbehalve saai, zo kijkt te Gussinklo Ohmann terug. ‘Het eerste jaar hebben we vooral veel haalbaarheidsstudies gedaan inzake de turbine keuze, de vormgeving van het park en het leggen van de export kabels naar de wal. Bijzonder was uiteraard de route met de kabels dwars door het waddengebied. In 2012 werden meer de details van de operatie uitgewerkt. ‘Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de klant. Deze ontwikkelfase kun je als co-creatie betitelen.

 

‘Het is goed om

enkele kartrekkers te hebben, die zo’n traject van een lange

adem aan durven gaan.’

 

In een redelijk vroeg stadium hebben we ook de preferred suppliers erbij gehaald, zoals bijvoorbeeld de staalfabrikant. Om ook hun lessons learned van andere projecten te kunnen gebruiken. Daarbij waren we steeds op zoek naar het optimale ontwerp, rekening houdend met de fabricage, de offshore installatie en de operations & maintenance. Ik vind het een goede formule; deze intensieve vorm van samenwerking met vele betrokkenen kan lang niet altijd bij elk project. Het heeft hier goed gewerkt. Samen kom je tot betere optimalisaties.’ Het integraal ontwerpen dat bij Gemini is toegepast laat ruimte voor de kennis van alle partners. ‘In een nog jonge industrie als deze, waar voortdurend nieuwe technologie wordt geïmplementeerd, is dat cruciaal. Laat onverlet dat op enig moment ook een design freeze moet worden afgekondigd om de financiering (Financial Close) zeker te stellen. Je neemt gezamenlijk de beslissing: zo gaan we het doen, met de kennis van dat moment. Want we moeten uiteraard ook de tijdlijn van het project in de gaten houden.’

Gelijkgestemden

Vanaf het moment van de Financial Close veranderde de rol van Van Oord. ‘Er ontstond toen een klant-aannemer relatie. Dat was even wennen, ook voor ons. Maar dat ging allemaal redelijk snel.’ Waar anderen binnen de onderneming zich met de positie van Van Oord als aandeelhouder gingen bezighouden, kon Didi zich geheel concentreren op de bouw.

 

‘Als het dan uiteindelijk

ook allemaal werkt, is dat fantastisch om te

zien.’

 

Met de ervaring van eerdere windparken (Prinses Amalia, Belwind, Teesside en Luchterduinen) aan boord ging de bouw van start. ‘Een park dat groter was dan we ooit gedaan hadden en verder op zee lag. Op zich best risicovol maar met een gedegen voorbereiding, goede mensen en equipment durfden wij de uitdaging wel aan. Aan de klantzijde opereerde een team met gelijkgestemde specialisten.’ Het Van Oord projectteam was multidisciplinair, met veel verschillende nationaliteiten én een goede mix van jong en oud. Te Gussinklo Ohmann over dat laatste aspect: ‘Op de sleutelposities hadden we senioren, maar daarbij heeft ook een grote groep jonge mensen aan Gemini meegewerkt. Die dynamiek, daar hou ik van. Offshore wind maakt een snelle ontwikkeling door, met veel innovatie en kennisdeling. De nieuwe generatie is dat al helemaal gewend. Verbindingen leggen gaat hen gemakkelijker af, net als het werken in “platforms” en projectteams. Uiteraard blijft ook ervaring een belangrijke asset, maar deze mix werkt voor ons heel goed.’

 

Niet treuren

2015 was het jaar waarin het voor Van Oord ‘alle hens aan dek was’. ‘Op de piekmomenten hadden we 800 man aan het werk, binnen en buiten. Een onderneming binnen de onderneming.’ Daarbij werd voortdurend ook gezocht naar kansen voor verbetering, zoals bij de kabels: hoe kunnen ze het beste worden uitgerold en binnengehaald, wat geeft de beste bescherming? ‘Ook scenarioplanning gaven we veel aandacht: what if? Altijd een plan B en een plan C paraat. Dat is ook onze kracht als aannemer: als er een setback is niet gaan treuren, maar direct kijken hoe je dat kunt opvangen. Steeds denkend vanuit dat ene doel: het park veilig en op tijd opleveren.’

 

‘Ook scenarioplanning gaven we veel aandacht: what if?’

 

De ontwikkeling die Van Oord met Gemini heeft doorgemaakt bestempelt Didi te Gussinklo Ohmann als bijzonder: ‘We hebben ons installatie schip Aeolus op grond van de opdrachten voor Luchterduinen en Gemini gebouwd en ook de kabellegger Nexus, met een in huis ontwikkelde deck layout. We hebben innovatieve handling tools ontwikkeld, zoals een gripper die heel precies de fundaties kan plaatsen op de zeebodem. We streven naar een zo hoog mogelijke graad van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en hoge werkbaarheden op zee. Al het equipment moet daarop berekend zijn, om zo de installatie te optimaliseren.’

 

Wow-gevoel

Veel van deze innovaties kwamen al voor de bouw tot stand. ‘Als het dan uiteindelijk ook allemaal werkt, is dat fantastisch om te zien. Ik ben zeker in het begin veel mee de zee op gegaan. Een prachtige ervaring om te zien dat alles ook werkt zoals gedacht. Zoveel technische uitdagingen, zoveel methodieken. Als dat op elkaar past geeft dat een wow-gevoel.’ Van rusten op de lauweren is echter geen sprake, zo verzekert ons de Van Oord-projectdirecteur: ‘We hebben ook veel dingen geleerd tijdens dit project. Die learning curve gaat door, we nemen de ervaringen mee naar andere projecten. Een van de belangrijkste lessons learned is dat je echt out of the box moet blijven denken. De techniek ontwikkelt zich zo snel: de enige zekerheid die we hebben is dat het over een paar jaar anders zal zijn dan we nu denken en doen. Maar dat moet ook, willen we van wind echt een competitieve energy source maken – zonder overheidssubsidie. Dat is de opgave waar we met de hele sector verder aan moeten werken.’

 

 

Afmelden | Contact

 

Aanmelden